U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Vastgoed vragen

Een huis kopen of verkopen is vaak een grote uitdaging. Er zijn heel wat zaken om rekening mee te houden en vele vragen kunnen de kop op steken. In deze rubriek vinden jullie een antwoord op enkele van deze vragen. Vind je hier het antwoord niet waar je naar op zoek bent? Contacteer me en ik help je graag verder!

Een verkoop komt tot stand op het moment dat er een akkoord is tussen koper en verkoper over de prijs en het te verkopen goed. Dit akkoord wordt vastgelegd in een onderhandse verkoopovereenkomst of compromis. Dergelijke overeenkomst is definitief en de notaris die later de akte moet opstellen, is gebonden aan wat in de compromis opgenomen is. 

Het opstellen van dergelijke compromis is niet zo eenvoudig en er zijn heel wat zaken die moeten in acht worden genomen. Enkele van deze zaken zijn:
- Is de verkoper wel degelijk de enige eigenaar?
- Werden de kadastrale gegevens goed gecontroleerd?
- Zijn er bouwovertredingen?
- Hoe is het gesteld met de bodemtoestand?
-...

Dit zijn slechts enkele van de zaken waarover moet nagedacht worden. Ik informeer je graag meer hierover voor je koopt of verkoopt!

De presentatie van jouw woning is cruciaal voor een goeie verkoop. Je kan het vergelijken met een eerste date. De eerste keer dat een koper jouw woning ziet op zijn computerscherm moet hij enthousiast worden en er meer van willen zien! De eerste kennismaking met de woning moet de koper een heldere inzicht geven op welk soort woning hij bezoekt. 

Om dit te bekomen kan je je interieur gaan aanpassen en enkele leuke toevoegingen doen zoals bijvoorbeeld extra decoratie. Persoonlijk vind ik dit een van mijn belangrijkste taken als makelaar! Ik help je jouw woning in al zijn facetten te laten stralen voor die eerste kennismaking met zijn nieuwe eigenaar.

Een belangrijke pijler in de verkoop van je woning is de prijszetting. Je kan op verschillende manieren gaan nadenken over deze prijszetting. Zaken zoals ligging, afwerking, oppervlakte en uitzicht spelen een belangrijke rol. Je kan de prijs van je woning positief gaan beïnvloeden door bijvoorbeeld nog enkele zaken aan te passen aan je woning. Uiteraard moet je hier goed over nadenken. De extra kost moet het uiteindelijk waard zijn om te doen. Ik geef je hier graag advies over. 

Je woning verkopen met Immo Julie zorgt er voor dat je de beste kansen krijgt in een druk bezette huizenmarkt. Ik loods potentiële kopers snel richting jouw huis om zo een de woning aan een optimale prijs te kunnen verkopen. Dit maakt een verschil met een woning die niet professioneel verkocht wordt en snel wegzakt in het grote aanbod! Hoe langer een huis op de markt staat, hoe moeilijker het wordt een goeie prijs te bekomen. 

Graag kom ik bij jou langs voor een schatting en bespreking van een verkoopsplan!

De onderhandeling kan een heel spannende periode zijn bij het verkopen van een eigendom. Emoties nemen al snel de bovenhand, zeker als je een huis of appartement verkoopt dat nauw aan je hart ligt. Vaak heb je mooie herinneringen in een huis of is de inrichting helemaal jouw stijl. Een koper kan dit anders gaan bekijken en misschien wel, voor jou, kwetsende argumenten voorleggen om de prijs te beïnvloeden. 

Indien je de onderhandelingen vanop een afstand kan meemaken en laten filteren door mij, bezorgt je dat een pak minder stress. Ik ben als het ware jouw buffer en verdedig zo goed mogelijk jouw belangen om de prijs optimaal te houden. Het creëren van wat afstand tussen koper en verkoper kan ervoor zorgen dat de onderhandelingen rustiger en efficiënter verlopen waarbij het bekomen van een goeie prijs voor zowel koper als verkoper het ultieme doel is. 

Registratierechten zijn een belasting die je moet betalen voor de registratie van de authentieke akte van aankoop. De term die officieel wordt gebruikt hiervoor is 'verkooprecht'. In de volksmond spreekt met over 'schrijfkosten'. Hieronder een overzicht van de verkooprechten in Vlaanderen. 

Standaard bedragen de verkooprechten 10% van de aankoopprijs. Dit is het gewoon tarief. 

Dit percentage kan verminderd worden naar 6% mits je voldoet aan enkele voorwaarden:

  • De aankoop gebeurt door één of meer natuurlijke persoon of personen. 
  • De aankoop betreft een gezinswoning. Het moet om een bestaande woning gaan, die hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon. Bouwgronden zijn uitgesloten van dit gunstregime
  • De koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
  • Het moet gaan om de aankoop van de hele volle eigendom.
  • Het moet gaan om een zuivere aankoop. Ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking.
  • De koper moet binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële akte zijn domicilie plaatsen op het adres van de gekochte woning.

Binnen de vier maanden na de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst moet je de verkooprechten betalen. Vandaar dat de notariële akte van aankoop of authentieke akte van aankoop normaal altijd binnen die periode wordt verleden bij de notaris. Na het verlijden van de akte laat de notaris de akte registreren. Die registratie is pas mogelijk na betaling van de verkooprechten.

Alle woningdaken moeten geïsoleerd worden vanaf 1 januari 2020. Hiervoor moeten eigenaars zelf stappen ondernemen. Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 2006) voldoen in principe aan deze norm.
Vanaf 1 januari 2020 moeten alle woningen die worden verhuurd (ook lopende contracten) een geïsoleerd dak hebben. Indien de woning hier niet aan voldoet, krijgt deze 15 strafpunten en is verhuring niet meer mogelijk. Indien de woning toch wordt verhuurd, kan de rechter het huurcontract ontbinden of de verhuurder verplichten de werken uit te voeren. In sommige gevallen kan je een uitzondering verkrijgen bij een goeie epc-score.
Bij verkoop is dakisolatie niet verplicht, een geldig epc-attest wel! Vanaf 2021 komt hier nog een ingrijpende maatregel bij. Woningen die verkocht worden en niet voldoen aan de energienormen moeten binnen de vijf jaar volgend op de aankoop ingrijpend worden gerenoveerd op vlak van energie. Er zijn nog steeds premies voor dakisolatie mits je woning minstens 30 jaar oud is en je inkomen onder een bepaalde grens blijft.
 

Dit is een zakelijk recht ten laste van een onroerend goed (lijdend erf) en ten voordele van een ander onroerend goed (heersend erf). Belangrijk is bij iedere verkoop/aankoop na te gaan of er bepaalde erfdienstbaarheden meespelen en of dit een impact heeft op bijvoorbeeld de verkoopprijs of de mogelijkheid om te bouwen/verbouwen.

Er zijn drie soorten erfdienstbaarheden:
- natuurlijke erfdienstbaarheden (opgericht uit de natuurlijke ligging)
- wettelijke erfdienstbaarheden (opgericht door de wet)
- conventionele erfdienstbaarheden (opgericht door de mens)

Terug naar boven
Sluit menu Immo Julie